Польские учебники истории об истоках и характере второй мировой войны
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
314 0
SM ISO690:2012
PETROVSKAIA, Oxana. Польские учебники истории об истоках и характере второй мировой войны . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2010, nr. 2, pp. 123-126. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Польские учебники истории об истоках и характере второй мировой войны

Pag. 123-126

Petrovskaia Oxana
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Polonia este o ţară cu tradiţii temeinice în privinţa instruirii în domeniul istoriei, unde se atrage o atentie deosebită pregătirii istoricilor şi dezvoltării ştiinţei istorice. Evenimentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial joacă un rol central în formarea identităţii naţionale a polonezilor şi sunt transmise prin intermediul diverselor posturi de televiziune de promovare a politicii culturale în memoria acelor evenimente dramatice. Vârsta elevilor din cadrul sistemului de învăţământ gimnazial şi liceal facilitează procesul de manipulare a conţtiinţei lor istorice şi politice. Manualele de istorie, ca mijloc de utilizare a acestei politici, crează mituri nu doar despre evenimentele din perioada 1945-1991, dar promovează o politică externă bazată pe prejudecăţi şi influenţează priorităţile polonezilor la etapa actuală, determinând tipul comportamentului şi atitutdinea lor faţă de diferite popoare. Prin urmare, analiza manualelor pentru studiile gimnaziale şi liceale, care formează autoconştiinţa istorică a polonezilor, în scopul elucidării originilor şi a esenţei confruntării naţionale în retrospectivă istorică, permite, în primul rând, prognozarea orientărilor axiologice ale noilor generaţii, iar în al doilea rând, poate contribui la aplanarea contradicţiilor dintre popoarele vecine.

Poland is a country with strong traditions of historical formation in which a lot of attention is given to preparation of historians and development of a historical science. The significant role in formation of national identity of Poles is traditionally taken away to Second World War events memory about which is broadcast through various channels of a cultural policy. Age of pupils in primary and secondary schools facilitates the manipulation of their historical and political consciousness. History textbooks as means of a spent purposeful policy, form not only myths about events of 1945-1991 years, but also foreign policy biases and priorities of modern Poles, define behavior type in relation to some people. Hence, the analysis of the basic educational literature which forms historical consciousness of Poles, for the purpose of revealing of sources and essence of national confrontation in historical terms, first, allows to predict the value orientation of new generations, and secondly, can assist in alleviating the conflict between neighboring nations.