Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
564 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
62(478)(092) (32)
Inginerie. Tehnică în general (2067)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; CANŢER, Valeriu. Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 1-2(9), p. 117. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461

Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani

CZU: 62(478)(092)
Pag. 117-117

Postolati Vitali1, Canţer Valeriu2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani">
<meta name="citation_author" content="Postolati Vitali">
<meta name="citation_author" content="Canţer Valeriu">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/02/04">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="9">
<meta name="citation_issue" content="1-2">
<meta name="citation_firstpage" content="117">
<meta name="citation_lastpage" content="117">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Purtator%20de%20idei%20inovatoare.pdf">