Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
563 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
62(478)(092) (32)
Inginerie. Tehnică în general (2067)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; CANŢER, Valeriu. Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 1-2(9), p. 117. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461

Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani

CZU: 62(478)(092)
Pag. 117-117

Postolati Vitali1, Canţer Valeriu2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Postolati, V.M.</dc:creator>
<dc:creator>Canţer, V.G.</dc:creator>
<dc:date>2008-02-04</dc:date>
<dc:source>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos” 9 (1-2) 117-117</dc:source>
<dc:title>Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>