Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
784 25
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-06 19:06
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; RUDI, Ludmila; CHIRIAC, Tatiana; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; MISCU, Vera; BULIMAGA, Valentina. Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 2(308), pp. 102-107. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X

Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente

Pag. 102-107

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Miscu Vera, Bulimaga Valentina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Carbohidraţii reprezintă, fără indoială, cele mai cunoscute şi apreciate substanţe organice renovabile, care se caracterizează printr-o diversitate structurală extremă şi o răspândire foarte largă în natură. De rând cu proteinele şi polinucleotidele, polizaharidele sunt biomacromolecule cu roluri foarte importante în activitatea vitală a organismelor, fie ele uni- sau pluricelulare. În ultimii ani, creşte interesul industrial faţă de polizaharidele bioactive din surse naturale datorită multiplelor aplicaţii în biochimie şi farmacie. Activitatea biologică variată a polizaharidelor şi multitudinea domeniilor de utilizare a lor este determinată de complexitatea lor structurală, care are la bază compoziţia monozaharidică, variate forme izomerice şi tipuri de legături glicozidice, poziţia şi distribuţia substituenţilor, structura tridimensională a moleculelor [25;6].