Efectele biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei în patologii hepatice și gastrointestinale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
145 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.866:616.33/.36 (1)
Botanică sistematică (697)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1411)
SM ISO690:2012
VENGHER, Inna; LUPAŞCO, Iulianna; DUMBRAVA, Vlada-Tatiana; ZNAGOVAN, Alexandru; HAREA, Gheorghe; GRIBINIUC, Anatol. Efectele biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei în patologii hepatice și gastrointestinale . In: Arta Medica . 2022, nr. 1(82), pp. 23-27. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.6510178
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Efectele biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei în patologii hepatice și gastrointestinale

Biologic, therapeutic and prophylactic effects of hippophae rhamnoides in liver and gastrointestinal pathologies

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6510178
CZU: 582.866:616.33/.36

Pag. 23-27

Vengher Inna, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Znagovan Alexandru, Harea Gheorghe, Gribiniuc Anatol
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2022


Rezumat

Obiective. Cătina (Hippophae rhamnoides) este o plantă folosită în alimentație și în medicină datorită compoziției sale bogate în nutrienți și substanțe biologic active. În articol se discută studii efectuate în experiment și in vivo asupra proprietăților diferitor produse din cătina. Scopul acestei lucrări a fost de a sistematiza și analiza datele literaturii științifice moderne privind studiul efectelor biologice, terapeutice și profilactice ale cătinei asupra stării nutriționale și a utilizării produselor din cătină în patologia gastrointestinală și hepatică. Material și metode. Pentru acest reviu a fost efectuată analiza literaturii prin căutare sistematică a studiilor pe această temă în baza științifică PubMed. Rezultate. Studiile arată efect benefic al extractului din cătină atât asupra nivelului de colesterol în ser, cu ameliorarea activității enzimelor implicate în metabolismul lipidic, reducerea acumulării lipidelor în ficat și steatoza existentă, acțiunile hepatoprotectoare și antioxidantă cât și un efect inhibitor profund asupra activării celulelor stelate hepatice. Prezintă interes activitatea antioxidantă in vitro a extractului din frunzele de Hippophae salicifolia la șobolani diabetici. Frunzele de cătină (H. Salicifolia) s-au dovedit a fi bogate în antioxidanți cu acțiune asupra radicalilor liberi în condiții de hiperglicemie. Interesul științific al ultimelor decenii este direcționat spre căutarea modalităților profilactice asupra sănătății generale în populație. Concluzii. În acest context, compoziția fructelor de cătină este unică și necesită a fi studiată în diferite specialități, în special în gastroenterologie ca materie autohtonă.

Objectives. Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) is a plant used as food and in medical needs due to its composition rich in nutrients and biologically active substances. The article discusses experimental and in vivo studies on the properties of various sea buckthorn products. The aim of this paper was to systematize and analyze data from the modern scientific literature on the study of biologic, therapeutic and prophylactic effects of sea buckthorn on the nutritional status and use of sea buckthorn products in gastrointestinal and liver pathology. Material and methods. For this review, a literature review was conducted by systematically searching for studies on this topic in the PubMed scientific base. Results. Studies show the beneficial effect of sea buckthorn extract as well on a serum cholesterol levels by improving the activity of enzymes involved in lipid metabolism, reducing the accumulation of lipids in the liver parenchyma and existing steatosis, hepatoprotective and antioxidant actions, as the inhibitory effect on the activation of liver stellate cells. The in vitro antioxidant activity of methanolic extract of Hippophae salicifolia leaves in diabetic rats is of special interest. Sea buckthorn leaves (H. Salicifolia) have been shown to be rich in antioxidants with action on free radicals in conditions of hyperglycemia. Conclusion. In this context, the composition of sea buckthorn fruit is unique and needs to be studied in different specialties, in special in gastroenterology, in the matter of a local produce.

Cuvinte-cheie
cătina, Hippophae rhamnoides, substanţe biologic active, proprietate antioxidantă, acțiunea hepatoprotectoare, metabolismul lipidic,

sea buckthorn, Hippophae rhamnoides, biologically active substances, antioxidant property, hepatoprotective action, lipid metabolism