Statutul cetăţeanului în Uniunea Europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
727 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-21 14:48
SM ISO690:2012
CHIRTOACĂ, Natalia. Statutul cetăţeanului în Uniunea Europeană. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2008, nr. 2, pp. 16-20. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Statutul cetăţeanului în Uniunea Europeană

Pag. 16-20

Chirtoacă Natalia
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

The European Union citizenship represents a major conceptual innovation of the Maastricht Treaty which includes rights, obligations and the participation at the political life. Also, the European citizenship visas the consolidation of the European Union’s image and identity, and a deeper citizen’s involvement in the European integration process. The European Union citizenship completes the national citizenship, it superposes itself, without to substitute the national citizenship, so making possible to exert some rights of the EU citizen both in the state of origin and in any other EU state.

Гражданство Европейского Союза представляет собой концептуальное новезно Мастрийского договора, которое включает совокупность прав и обязанностей, а также участие в политической жизни. Европейское гражданство консолидирует образ и идентичность Европейского Союза и более глубокого участия гражданина в процессе европейской интеграции. Оно дополняет национальное гражданство, но не исключает её. Европейское гражданство даёт право гражданину реализовать свои права на территории своего государства, а также и на территории любого другого государства-члена ЕС.