Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 0
SM ISO690:2012
BACALOV, Sergiu. Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea). In: Anuarul Institutului de Istorie . 2013, nr. 2, pp. 85-98. ISSN 2345-1939.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuarul Institutului de Istorie
Numărul 2 / 2013 / ISSN 2345-1939

Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea)

Genealogy-historical aspects concerning family Oprea


Pag. 85-98

Bacalov Sergiu
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2022


Rezumat

The documents XVIII-XIX centuries can be seen that the family Oprea from Soroca was part of the Moldova nobility. In this study are addressed some controversial issues relating to gens Oprea. Today, descendants of noble Oprea family live in many places in Moldova, including in Şestaci village, district Şoldăneşti.