Un document tătar privitor la revenirea lui Alexandru Lăpuşneanu la domnie (1563-1564)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 0
SM ISO690:2012
CERNENCHI, Eugeniu. Un document tătar privitor la revenirea lui Alexandru Lăpuşneanu la domnie (1563-1564). In: Anuarul Institutului de Istorie . 2013, nr. 2, pp. 52-57. ISSN 2345-1939.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuarul Institutului de Istorie
Numărul 2 / 2013 / ISSN 2345-1939

Un document tătar privitor la revenirea lui Alexandru Lăpuşneanu la domnie (1563-1564)

A Tartar document regarding the return of Alexander Lăpuşneanu at the reign (1563-1564)


Pag. 52-57

Cernenchi Eugeniu
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2022


Rezumat

In the article is presented a copy of the letter of Mehmet Giray, kalga-sultan of the Crimean Khanate, addressed to Ivan the IVth, tsar of the Moscow State. Act was drawn in May 1564 and contains some news and informations about events which was passed during 1563-1564 years in Moldova, which had as consequence the deposition of Despot Vodă, enthronement of Stephen the I th Tomşa and the reinstallation of the Alexander Lăpuşneanu in the second reign in Moldova, including by way of Tatars. În articol este prezentat un document care reprezintă o copie a scrisorii lui Mehmet Giray, kalga-sultanul Hanatului Crimeei, către ţarul Statului Moscovit, Ivan al IV-lea. Actul este din luna mai 1564 şi conţine ştiri şi informaţii privitoare la evenimentele din anii 1563-1564 din Ţara Moldovei, soldate cu detronarea lui Despot Vodă, înscăunarea lui Ştefan Tomşa I şi instalarea în a doua domnie a voievodului Alexandru Lăpușneanu, inclusiv cu ajutorul tătarilor.