Învăţămîntul secundar teoretic de stat din Basarabia în perioada interbelică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
55 0
SM ISO690:2012
MAFTEUŢĂ, Natalia. Învăţămîntul secundar teoretic de stat din Basarabia în perioada interbelică. In: Anuarul Institutului de Istorie . 2012, nr. 1, pp. 204-223. ISSN 2345-1939.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuarul Institutului de Istorie
Numărul 1 / 2012 / ISSN 2345-1939

Învăţămîntul secundar teoretic de stat din Basarabia în perioada interbelică

State school theoretical high education in the interwar Bessarabia


Pag. 204-223

Mafteuţă Natalia
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2022


Rezumat

The interwar period was very important for the development of high school Bessarabia. After nationalization, Bessarabia secondary education has been integrated into the Romanian education system, as well as other levels of education.