Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
382 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-06 19:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.21:376 (1)
Educație (14910)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (658)
SM ISO690:2012
BONTAȘ, Manuela. Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogie şi incluziune școlară, Ed. 5, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 5, pp. 115-119. ISBN 978-9975-76-387-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
5, Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general

CZU: 371.21:376

Pag. 115-119

Bontaș Manuela
 
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Buhuși
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2022


Rezumat

Articolul are un caracter teoretic și reflectă unele repere metodologice cu privire la realizarea unui management educațional de calitate în vederea incluziunii copiilor cu CES în învățământul de masă. Se detaliază unele aspecte referitoare la natura și rolul schimbării procesului de management în școală, precum și cele referitoare la organizarea şi funcționarea şcolii obișnuite din perspectiva educației incluzive. De asemenea sunt descrise condițiile-cheie pentru a atinge un înalt nivel de incluziune educațională și socială.

The article has a theoretical character and reflects some methodological references regarding the achievement of a quality educational management in order to include children with special educational needs (SEN) in mainstream education. Likewise, some aspects regarding the nature and role of the change of the management process in the school are detailed, as well as those regarding the approach to the organization and functioning of the ordinary school from the perspective of inclusive education. The key conditions for achieving a high level of educational and social inclusion are also described.

Cuvinte-cheie
management educaţional, incluziune, integrare, CES, educație incluzivă,

educational management, inclusion, integration, children with SEN (Special Educational Needs), inclusive education