Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
466 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-22 09:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.46:33 (5)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (4090)
Economie. Științe economice (9586)
SM ISO690:2012
BĂLAN, Mariana, ENACHI, Olga. Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogie şi incluziune școlară, Ed. 5, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 5, pp. 108-114. ISBN 978-9975-76-387-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
5, Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional

CZU: 37.016.46:33

Pag. 108-114

Bălan Mariana, Enachi Olga
 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2022


Rezumat

Activitatea educațională a fiecărui cadru didactic trebuie să fie orientată spre realizarea obiectivului major al educației: Dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalității creative ce se poate adapta la condițiile în schimbare ale vieții. Studierea disciplinelor economice în mediul educațional de orice nivel, dar mai ales atunci când copilul atinge vârsta adolescentină, este formarea tinerilor cu o cultură economică dezvoltată, capabili să posede un set de cunoștințe, să comunice cu semenii în acest context, să utilizeze competențele necesare pentru rezolvarea unor probleme economice cotidiene, în acest fel integrându-se activ în viața societății.

The educational activity of each teacher must be oriented towards the achievement of the major objective of education: Free development, the harmonious development of man and the formation of the creative personality that can adapt to the changing conditions of life. The study of economic disciplines in the educational environment of any level, but especially when the child reaches adolescence, is the training of young people with a developed economic culture, able to possess a set of knowledge, to communicate with peers in this context, to use the necessary skills to solving everyday economic problems, thus actively integrating into the life of society.

Cuvinte-cheie
mediul educaţional, educaţie economică, strategii educaţionale, competențe economice,

educational environment, economic education, educational strategies, economic skills

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți &icirc;n cadrul mediului educațional">
<meta name="citation_author" content="Bălan Mariana">
<meta name="citation_author" content="Enachi Olga">
<meta name="citation_publication_date" content="2022">
<meta name="citation_collection_title" content="Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 5">
<meta name="citation_firstpage" content="108">
<meta name="citation_lastpage" content="114">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/108-114_21.pdf">