Cadrul politico-juridc privind implemntarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
216 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-06 09:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[355.02:305+342.72/.73](478) (1)
Artă militară în general (476)
Studii de gen (76)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (783)
SM ISO690:2012
ALBU, Natalia. Cadrul politico-juridc privind implemntarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova. In: Studii şi cercetări juridice. Partea 1, 29 iunie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2020, pp. 202-215. ISBN 978-9975-3201-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii şi cercetări juridice
Partea 1, 2020
Sesiunea "Studii şi cercetări juridice"
1, Chişinău, Moldova, 29 iunie 2020

Cadrul politico-juridc privind implemntarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova

Legal and political framework on implementation of the women, peace and security agenda in the Republic of Moldova

CZU: [355.02:305+342.72/.73](478)

Pag. 202-215

Albu Natalia
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2022


Rezumat

The UN Security Council adopted ten resolutions meant to develop and apply meaningful mechanisms to implement and oversee the Women, Peace and Security Agenda. The Resolution 1325 on Women, Peace and Security represents the first time that gender has been mainstreamed in the armed conflict and security side of the UN. The issue on women participation in peace and security processes en appears to be highly topical not only internationally, at the level of NATO, EU, and other organizations, but also in the institutions of the security sector at the national level. In general, the international framework have determined Republic of Moldova to integrate aspects of the Women, Pease and Security Agenda into policies of the security sector. Respectively, in this article is presented the international and national framework that ensures the implementation of the Women, Pease and Security Agenda in the Republic of Moldova.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Albu, N.V.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The UN Security Council adopted ten resolutions meant to develop and apply meaningful mechanisms to implement and oversee the Women, Peace and Security Agenda. The Resolution 1325 on Women, Peace and Security represents the first time that gender has been mainstreamed in the armed conflict and security side of the UN. The issue on women participation in peace and security processes en appears to be highly topical not only internationally, at the level of NATO, EU, and other organizations, but also in the institutions of the security sector at the national level. In general, the international framework have determined Republic of Moldova to integrate aspects of the Women, Pease and Security Agenda into policies of the security sector. Respectively, in this article is presented the international and national framework that ensures the implementation of the Women, Pease and Security Agenda in the Republic of Moldova.</p></dc:description>
<dc:source>Studii şi cercetări juridice (Partea 1) 202-215</dc:source>
<dc:title><p>Cadrul politico-juridc privind implemntarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea &icirc;n Republica Moldova</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>