Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
355 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-27 14:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478):061.1UE+342.72/.73 (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1324)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (315)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (858)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Marcel. Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. In: Studii şi cercetări juridice, Ed. 1, 29 iunie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2020, Partea 1, pp. 188-201. ISBN 978-9975-3201-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii şi cercetări juridice
Partea 1, 2020
Sesiunea "Studii şi cercetări juridice"
1, Chişinău, Moldova, 29 iunie 2020

Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană

Perspectives for strengthening national security and ensuring the person's right to security through the implementation of the association agreement Republic of Moldova-European Union

CZU: 327(478):061.1UE+342.72/.73

Pag. 188-201

Bencheci Marcel
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2022


Rezumat

During the last years, the European integration process of the Republic of Moldova has registered a substantial qualitative evolution. The intensifi cation of political dialogue, the continuation of negotiations on visa liberalization, the dialogue on free and deep trade with the European Union and the intensifi cation of cooperation in sectoral areas have been important successes in the complex process of European integration. Supported by the political will to accelerate the implementation of internal reforms and to extend the area of introduction of European standards, this process meets the basic conditions to be successful. At the same time, the complexity of the European integration process and the need to ensure its coherence requires the extension of cooperation between the Republic of Moldova and the European Union in the fi eld of security. The importance of the security policy approach in the dialogue with the EU intensifi es in direct proportion to the progress in the negotiation process and is determined by the role of security as an indispensable condition for sustainable economic development and the success of the European integration process of the Republic of Moldova.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-155610</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfVol>Partea 1</cfVol>
<cfStartPage>188</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-3201-2-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/155610</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>During the last years, the European integration process of the Republic of Moldova has registered a substantial qualitative evolution. The intensifi cation of political dialogue, the continuation of negotiations on visa liberalization, the dialogue on free and deep trade with the European Union and the intensifi cation of cooperation in sectoral areas have been important successes in the complex process of European integration. Supported by the political will to accelerate the implementation of internal reforms and to extend the area of introduction of European standards, this process meets the basic conditions to be successful. At the same time, the complexity of the European integration process and the need to ensure its coherence requires the extension of cooperation between the Republic of Moldova and the European Union in the fi eld of security. The importance of the security policy approach in the dialogue with the EU intensifi es in direct proportion to the progress in the negotiation process and is determined by the role of security as an indispensable condition for sustainable economic development and the success of the European integration process of the Republic of Moldova.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31002</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31002</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31002-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bencheci</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Marcel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>