The role of collocations in expanding EFL learners' vocabulary
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
49 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811`373(072.8) (1)
Limbi (2502)
SM ISO690:2012
CEBOTAROŞ, Viorica. The role of collocations in expanding EFL learners' vocabulary. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 10, Vol. I, 8 octombrie 2021, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2021, pp. 101-104. ISBN 978-9975-50-271-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2021
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2021

The role of collocations in expanding EFL learners' vocabulary

CZU: 811`373(072.8)

Pag. 101-104

Cebotaroş Viorica
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2022


Rezumat

Îmbogățirea vocabularului studenților într-o limbă străină presupune învățarea lexicului într-un context lingvistic, și nu învățarea separată a cuvintelor. În articol abordăm problema rolului locuținnilor în vederea îmbunătățirii abilităților de comunicare verbală în limba străină, precum și rolul profesorului în dezvoltarea autonomiei în învățare a studenților.

Cuvinte-cheie
context, îmbogăţirea vocabularului, locuţiune, autonomie în învățare