Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
104 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091 (310)
Organizarea instruirii (329)
SM ISO690:2012
COTOVIŢCAIA, Daniela. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar. In: Univers Pedagogic. 2022, nr. 1(73), pp. 97-102. ISSN 1811-5470.
10.52387/1811-5470.2022.1.16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: aspecte relevante ale instituției de învățământ artistic extrașcolar

Professional development of the teachers: relevant aspects of the extracurricular artistic education institutions

DOI: https://doi.org/10.52387/1811-5470.2022.1.16
CZU: 37.091

Pag. 97-102

Cotoviţcaia Daniela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Proiect:
20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
 
Disponibil în IBN: 21 aprilie 2022


Rezumat

Politica de stat în domeniul educației prioritizează formarea cadrelor didactice și de conducere, care să corespundă cerințelor actuale, orientate spre schimbare, inovare, dinamism, spre o educație modernă. Pentru realizarea acestor deziderate în domeniul educației artistice extrașcolare (nonformale), este nevoie de o pregătire profesională corespunzătoare tendințelor actuale ale politicilor educaționale. Articolul reflectă aspecte esențiale privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul artistic, privite din perspectiva unui model cert de asigurare a măiestriei pedagogice, în sens larg.

The state policy in the field of education prioritizes the training of teachers and management, which should correspond to the current requirements oriented towards change, innovation, dynamism, towards a modern education. Achieving these goals in the field of extracurricular (non-formal) arts education requires professional training for current trends in educational policies. The article reflects on key issues in training and development the professional competencies of teachers in art education, viewed from the perspective of a certain model of ensuring pedagogical mastery, in a broad sense.

Cuvinte-cheie
Instituții de învățământ artistic extrașcolar, competențe profesionale ale profesorilor, calități personale, proces de dezvoltare, formare continuă, măiestrie pedagogică,

extracurricular artistic education institutions, teacher professional competences, personal qualities and, proces of development, Continuous training, pedagogical mastery