Poate fi kinetoterapia și terapia manuală – utilă pentru pacientii care suferă de dureri de spate non – specifice? Evaluarea procesului de recuperare fizică medical în dinamică, pe baza utilizarii chestionarului practic ”Potapenco Roman questionnair”(p.r.q.)®, la pacienții cu dureri de spate non – specifice.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
197 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-21 22:59
SM ISO690:2012
POTAPENCO, Roman. Poate fi kinetoterapia și terapia manuală – utilă pentru pacientii care suferă de dureri de spate non – specifice? Evaluarea procesului de recuperare fizică medical în dinamică, pe baza utilizarii chestionarului practic ”Potapenco Roman questionnair”(p.r.q.)®, la pacienții cu dureri de spate non – specifice In: Journal of physical rehabilitation and sports medicine. Ediția III, 30 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: A.O. A.P.K.T.M. „MEDKINETICA”, 2021, pp. 44-60.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Ediția III, 2021
Conferința "„Forum al Recuperarii Fizice Medicale Chișinau”"
Chişinău, Moldova, 30 octombrie 2021

Poate fi kinetoterapia și terapia manuală – utilă pentru pacientii care suferă de dureri de spate non – specifice? Evaluarea procesului de recuperare fizică medical în dinamică, pe baza utilizarii chestionarului practic ”Potapenco Roman questionnair”(p.r.q.)®, la pacienții cu dureri de spate non – specifice.

Can kinetotherapy and manual therapy be useful for patients suffering from non-specific back pain? Evaluation of the dynamic physical recovery process in dynamics, based on the use of the practical questionnaire “Potapenco Roman questionnair” (P.R.Q.)®, in patients with non-specif

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5548931

Pag. 44-60

Potapenco Roman123
 
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2022


Rezumat

Non-Specific Back Pain (NSBP) is very common. Data from the international literature tell us about a high rate of almost 80% of addresses, being caused by chronic back pain, among them being non-specific back pain (8). The question is, if we can help patients of this type, through physiotherapy and Combination Manual Therapy, to improve the patient’s physical condition and reduce the level of pain in each patient, in the study conducted on the basis of the Medical Physical Recovery Center of the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists “Medkinetica” Chisinau. We will analyze the possibilities of the PRQ Question-naire, if it is possible to dynamically quantify the process of physical recovery through the combination of Physical Therapy and Manual Therapy for patients with NSBP.

Durerile de spate Non – Specifice (DSNS) sunt foarte des întîlnite. Datele din literatura de specialitate internațională ne vorbesc despre o rată înaltă de aproape de 80% de adresări, fiind cauzate de dureri de spate cronice, printre ele fiind și durerile de spate non – specifice(8). Întrebarea fiind, dacă putem ajuta pacienții de acest tip, prin cure de Kinetoterapie și Terapie Manuală combinată, pentru a îmbunătăți starea fizică a pacientului și a diminua nivelul de durere la fiecare pacient incadrat în studiul efectuat pe baza Centrului de Recuperare Fizică Medicală a Asociției Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali ”Medkinetica” Chișinău. Vom analiza, posibilitățile Chestionarului PRQ Questionnaire, dacă e posibilă de cuantificarea dinamică a procesul de recuperare fizcă medicală prin intermediul combinării Kinetoterapiei și Terapiei Manuale pentru pacienții cu DSNS.

Cuvinte-cheie
kinetoterapie, Terapie Manuală, Questionnaire, Dureri de Spate, Reabilitare Fizică Medicală, PRQ.,

physical therapy, Manual Therapy, questionnaire, back pain, physical rehabilitation, PRQ