Объекты процедурных правоотношений социального обеспечения
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
255 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-02 11:07
SM ISO690:2012
СЫНЧУК, Светлана. Объекты процедурных правоотношений социального обеспечения. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2014, pp. 135-140. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Объекты процедурных правоотношений социального обеспечения

Objects of Procedural Legal Relations of Social Security


Pag. 135-140

Сынчук Светлана
 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
 
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

În prezentul studiu este analizat conceptul științific al obiectului de procedură cu privire la securitatea socială şi juridică. Se dovedește că acestea sunt toate bazate pe teoria pluralistă a bunurilor sociale. Autorul face distincţie dintre obiectul activităţii legale şi obiect al interesului unei persoane.

Scientific concepts of object of procedural legal relations of social security are analyzed. It is grounded that all concepts are based on pluralistic theory of social blessings which legal relationships are concerning. Arguments are pointed, that methodological basis of branch theory of object of procedural legal relations is a scientific doctrine on their official role in the legal mechanism of realization of the right to social security by a person.

Cuvinte-cheie
relații obiect, obiectul de interes pentru o persoană, un obiect de activitate legală, drept subiectiv, asigurarea securității sociale,

object of legal relationships, object of person’s interest, object of legal activity, subjective right, social-security granting