Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
252 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-14 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.388+167:371.212+573 (1)
Educație (12583)
Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie (127)
Biologie generală şi teoretică (100)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, CHIRIAC, Eugenia, NEDBALIUC, Boris. Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica stiințelor naturii, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 2, pp. 164-168. ISBN 978-9975-76-382-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic

CZU: 371.388+167:371.212+573

Pag. 164-168

Grigorcea Sofia, Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Boris
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2022


Rezumat

Aplicarea experimentului biologic în procesul de cunoaștere reprezintă o valoare educațională complexă, implicat în formarea și dezvoltarea capacităților cognitive. Studentul provocat să cerceteze, va deveni omul capabil să propună soluții ce vor asigura dezvoltarea continuă a societății. Prin realizarea experimentului biologic sudenții au determinat că specia F. spоrоtrichiela poate fi aplicată cu succes în calitate de biostimulator de dezvoltare a unor caractere cantitative la plante.

The application of biological experiment in the process of knowledge is a complex educational value, involved in the formation and development of cognitive abilities. The student challenged to research, will become the man able to propose solutions that will ensure the continuous development of society. By realization the biological experiment, the students determined that the species F. sporotrichiela can be successfully applied as a bio-stimulating for the development of some quantitative characters in plants.

Cuvinte-cheie
studenţi, cercetare, experiment biologic,

students, research, biological experiment