Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
421 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-01 14:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577:632.952 (3)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (667)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (985)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Lucian, LUPAŞCU, Galina, STÎNGACI, Eugenia, GAVZER, Svetlana, CRISTEA, Nicolae, ZVEAGHINŢEVA, Marina, MACAEV, Fliur. Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 140-142. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Utilizarea unor derivați vinil-triazolici ca remedii antifungice împotriva fungului Fusarium oxysporum

Use of some vinyl-triazolic derivatives as antifungal remedies against fusarium oxysporum fungus

CZU: 577:632.952

Pag. 140-142

Lupaşcu Lucian1, Lupaşcu Galina2, Stîngaci Eugenia1, Gavzer Svetlana2, Cristea Nicolae2, Zveaghinţeva Marina1, Macaev Fliur1
 
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

Articolul prezintă date despre acțiunea derivaților vinil-triazolici asupra fungului Fusarium oxysporum - unul dintre agenții cauzali ai putregaiului de rădăcină la grâul comun de toamnă. Au fost identificate concentrații eficiente – 0.005, 0.01% la compușii care inhibă creșterea agentului patogen cu 32.1... 49.9% (comparativ cu martorul). Soluțiile acestor compuși oferă premize reale pentru utilizarea lor în măsurile de protecție a grâului comun de toamnă de putregaiul de rădăcină.

The article presents data on the action of vinyl-triazole derivatives on the fungus Fusarium oxysporum - one of the causative agents of root rot in common winter wheat. Efficient concentrations -0.005, 0.01% of compounds that inhibit the growth of the pathogen by 32.1… 49.9% (compared to the control) were identified. The solutions of these compounds offer real premises for their use in the measures of protection of the common wheat from the root rot. Keywords: vinyl-triazole, Fusarium oxysporum, root rot, common winter wheat, antifungal.

Cuvinte-cheie
vinil-triazol, Fusarium oxysporum, putregai de rădăcină, grâu comun de toamnă, antifungic.,

vinyl-triazole, Fusarium oxysporum, root rot, common winter wheat, antifungal