Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
367 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-29 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
546:544.23+546.4 (1)
Chimie anorganică (450)
Chimia fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor (17)
SM ISO690:2012
LOZOVAN, Vasile, KRAVŢOV, Victor, FONARI, Marina. Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Chimie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.2, pp. 138-139. ISBN 978-9975-76-391-2 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic

2D coordination polymer of Zn(II) based on 4,4’-(hydrazine-1,2- diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid

CZU: 546:544.23+546.4

Pag. 138-139

Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Fonari Marina3
 
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fizică Aplicată
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2022


Rezumat

A fost sintetizat un polimer coordinativ 2D {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n în baza acidului dicarboxilic cromofor 4,4’-(hidrazin-1,2-diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic, (H2(4-dbahz)). Structura compusului coordinativ și a cromoforului H2(4-dbahz) a fost determinată prin metoda difracției cu raze X.

A 2D coordination grid {[Zn(4-dbahz)(dmso)]∙0.5(dmso·dmf)}n was obtained based on dicarboxylic azine chromophore, 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))dibenzoic acid (H2(4-dbahz)). The structure of the coordination compound and H2(4-dbahz) chromophore were determined following X-ray diffraction methods of analysis.

Cuvinte-cheie
ligand azinic dicarboxilic, polimer coordinativ, structură cristalină,

dicarboxylic azine ligand, coordination polymers, crystal structure

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-152638</doi_batch_id>
<timestamp>1713936881</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-389-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Polimer coordinativ 2D al Zn(II) &icirc;n baza acidului dicarboxilic 4,4&rsquo;-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Lozovan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Kravţov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Marina</given_name>
<surname>Fonari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>138</first_page>
<last_page>139</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>