Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
175 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-12 12:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[633.15+635.64]:582.26 (1)
Cereale. Recolte de grâne (588)
Plante de grădină. Grădinărit (634)
Botanică sistematică (755)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, BRÎNZĂ, Lilia, CIOBANU, Eugeniu, GRIGORCEA, Sofia, CHIRIAC, Eugenia, ALUCHI, Nicolae. Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă: . Biologie, Ed. 9, 19-20 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 9, Vol.1, pp. 130-135. ISBN 978-9975-76-390-5 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1, 2022
Conferința "Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă"
9, Chişinău, Moldova, 19-20 martie 2022

Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate

Biostimulatory effect of some micro-organisms (algae and fungi) on the growth and development of corn and tomato plants

CZU: [633.15+635.64]:582.26

Pag. 130-135

Nedbaliuc Boris, Brînză Lilia, Ciobanu Eugeniu, Grigorcea Sofia, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiect:
20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2022


Rezumat

Aplicarea microorganismelor în calitate de biostimulatori reprezintă un factor important în păstrarea, îmbunătățirea stării agroecosistemului, biodiversităţii, ciclurilor biologice ale organismelor din sol. Prin testarea filtratelor de cultură din algele Nostoc, Scenedesmus și micromicetele Fusarium solani, F. sporotrichiella în calitate de biostimulatori ai creșterii și dezvoltării plantelor de porumb și tomate au fost constatate reacții diferențiate în dependență de genotipul culturii și caracterul analizat. Sub acțiunea filtratelor de cultură F. spоrоtrichiela și Nostoc s-au înregistrat în toate cazurile stimulare ale caracterelor cercetate: înălțimea plantei, biomasa frunzelor, biomasa tulpinii și suprafața foliară, ceea ce denotă importața aplicării acestora în calitate de biostimulatori naturali la plante.

The application of microorganisms as biostimulators is an important factor in preserving, improving the state of the agroecosystem, biodiversity, biological cycles of soil organisms. By testing the culture filtrates from the algae Nostoc, Scenedesmus and the micromycetes Fusarium solani, F. sporotrichiella as biostimulators of the growth and development of corn and tomato plants, differentiated reactions were found depending on the genotype of the culture and the analyzed character. Under the action of culture filtrates F. spоrоtrichiela and Nostoc were registered in all cases stimuli of the researched characters: plant height, leaf biomass, stem biomass and leaf area, which indicates the importance of their application as natural biostimulators in plants.

Cuvinte-cheie
porumb, tomate, filtrate de cultură, alge, micromicete.,

Corn, Tomatoes, culture filtrates, algae, Micromycetes