Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
373 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-05 12:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4(478) (32)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (230)
SM ISO690:2012
LEAH, Tamara. Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură. In: Intellectus. 2012, nr. 1, pp. 101-104. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură

CZU: 631.4(478)
Pag. 101-104

Leah Tamara
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

Articolul oferă o prezentare generală a managementului resurselor de sol şi principiilor de implementare a tehnologiilor conservative în agricultura Republicii Moldova. Solul este supus unei serii de procese de degradare. Unele dintre aceste procese sunt strâns legate de agricultură: eroziunea hidrică, lucrările agricole de pregătire a solului; compactarea; scăderea cantităţii de carbon organic din sol şi a biodiversităţii solului; salinizarea şi sodizarea etc. Procesele de degradare a solului implică necesitatea protejării, întreţinerii şi îmbunătăţirii calităţii solului prin implementarea tehnologiilor conservative.

Article provides an overview of the management of soil resources and principles of implementation of conservative technologies in the agriculture of the Republic of Moldova. Soil is subject to a series of degradation processes. Some of these processes are closely related to agriculture: hydric erosion, soil preparation agricultural works; compaction; decline in soil organic carbon quantity and soil biodiversity; salinization and sodization etc. Soil degradation processes involve the need to protect, maintain and improve soil quality by implementing conservative technologies.