Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-28 22:50
SM ISO690:2012
VÎRLAN, Maria; BEŞLIU, Nicolae. Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2012, nr. 27, pp. 80-94. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială

Pag. 80-94

Vîrlan Maria, Beşliu Nicolae
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Moldova (as a land between Nistru and Prut rivers) has a dark history of its own refugee’s during different times: starting from 376 when Huns invaded the region, during Ottoman Empire because of wars (Turks, Russians, Austrians, etc.), in the period of army conflicts during First and Second World Wars and immediately after these based on mass deportation to Siberia or Kazakhstan, as well as recently army conflict in Transnistrian region (part of the Republic of Moldova) situation that made people to leave their homes and find a secure place for living. It is not only Moldova being affected by the upper mentioned problem, but there is no region in the world that is confronted with the refugee and asylum seekers issues. This paper structures several aspects of social inclusion of refugees: it starts with comprehensive analysis of policy and legislation and continues with the presentation of the main aspects of life such as shelter and security, health and social issues, economical and education issues as well as expressing culture and traditions values. It also presents a critique view of all these aspects with the purpose to target official and international organization in order to improve refugees’ quality of life. At the end of this paper there are research findings regarding attitudes of refugees on social services in one hand and position of service providers in another. Research contains community attitudes regarding refugees, which creates a complex picture related to refugees’ situation in Moldova. The paper finalizes with conclusions and valued recommendations.

Moldova (o ţară între Nistru şi Prut), are o istorie întunecată o data cu trecerea timpului: începînd de la 376, când hunii au invadat regiunea, în timpul Imperiului Otoman, din cauza războaielor (turci, ruşi, austrieci, etc), în perioada de conflicte armate în timpul primului şi al doilea război mondial şi imediat după acestea deportările în masă în Siberia sau Kazahstan, precum şi recent, conflictul armat din regiunea transnistreană (parte a Republicii Moldova), situaţie care a făcut oamenii să îşi părăsească locuinţele şi să-şi găsească un loc sigur pentru a trai. Nu doar Republica Moldova este afectată de problema sus menţionată, dar nu există nici o regiune din lume care se confruntă cu probleme de refugiat şi azil. Această lucrare structurează mai multe aspecte de incluziune socială a refugiaţilor: începînd cu analiza completă a politicilor şi a legislaţiei şi continuînd cu prezentarea principalelor aspecte ale vieţii, cum ar fi adăpostul şi probleme de securitate, de sănătate şi sociale, problemele economice şi de educaţie, precum şi exprimarea culturală, tradiţii şi valori. De asemenea, se prezintă o vedere critică a tuturor acestor aspecte, cu scopul de a viza organizarea oficială şi internaţională, în scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii refugiaţilor. La sfârşitul acestui document sunt rezultatele de cercetare cu privire la atitudinea refugiaţilor privind serviciile sociale, pe de o parte, şi poziţia prestatorilor de servicii, pe de altă parte. Cercetarea conţine atitudini comunitare cu privire la refugiaţi, care creează o imagine complexă referitoare la situaţia refugiaţilor din Republica Moldova. Lucrarea se finalizează cu concluzii şi recomandări valoroase.

Cuvinte-cheie
refugiat, emigrant,

persoană strămutată intern, legislaţia cu privire la refugiaţi, incluziune socială a refugiaţilor, sistemul de protecţie socială a refugiaţilor.