Anxietatea de autoapreciere la preadolescenţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-22 23:14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Anxietatea de autoapreciere la preadolescenţi

Pag. 30-35

Racu Iulia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

This article briefly describes one type of anxiety – self-esteem anxiety. Self-esteem anxiety is anxiety linked with self-representation situations. Self-esteem anxiety is common for contemporary preadolescents. Statistical data for the anxiety incidence is worrying. Nowadays self-esteem anxiety affects 20,64% of preadolescents. Self-esteem anxiety has its own dynamic over preadolescence age. We mention that the highest frequency of self-esteem anxiety is specific to the beginning of preadolescence.

Anxietatea de autoapreciere – este anxietatea ce ţine de situaţii legate de reprezentările despre sine. Anxietatea de autoapreciere este frecvent întâlnită la preadolescenții contemporani. Datele statistice obţinute cu privire la incidența anxietăţii de autoapreciere sunt îngrijorătoare, pentru că la acest moment anxietatea de autoapreciere afectează 20,64% din copii de vârstă preadolescentă. Anxietatea de autoapreciere are o manifestare particulară la vârsta preadolescentă. Frecvența cea mai proeminentă pentru anxietatea de autoapreciere se atestă la începutul preadolescenței.

Cuvinte-cheie
anxietate,

anxietate de autoapreciere, vârsta preadolescentă.