Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
605 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-03-01 08:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.78.01(478) (8)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1072)
SM ISO690:2012
BADÂR, Iurie. Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2). In: Intellectus. 2011, nr. 3, pp. 5-10. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2)

CZU: 347.78.01(478)
Pag. 5-10

Badâr Iurie
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2013


Rezumat

Domeniul dreptului de autor, la fel ca şi cel al proprietăţii intelectuale în ansamblu, dispune de mari rezerve şi oportunităţi de îmbunătăţire. Optimizarea sectorului în cauză este dictată de imperfecţiunea actualului model de protecţie a obiectelor dreptului de autor, de diversitatea tipologiei lor şi de extinderea continuă a modalităţilor optimale de protecţie a acestora, precum şi de dinamismul epocii moderne, de creşterea rapidă a rolului creaţiilor spirituale în dezvoltarea social-economică.

The field of copyright, as well as that of intellectual property as a whole, has large reserves and opportunities for improvement. Optimization in question is dictated both by the imperfection of the current model of protection of copyright objects, diversity of their typology and continuous expansion of optimal modalities of their protection and the dynamism of the modern era, rapid growth of the role of spiritual creations in the socio-economic development.