Model de literație transdisciplinară: Revista școlară digitală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
587 28
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-09 12:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091:004 (5)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (2154)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4319)
SM ISO690:2012
DOROȘ, Angela, PÎRȚAC, Mariana. Model de literație transdisciplinară: Revista școlară digitală. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2022, nr. 1(131), pp. 31-35. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6226415
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455

Model de literație transdisciplinară: Revista școlară digitală

A Transdisciplinary Literacy Model: The Digital School Magazine

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6226415
CZU: 373.091:004

Pag. 31-35

Doroș Angela, Pîrțac Mariana
 
Liceu Privat "Da Vinci"
 
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2022


Rezumat

Articolul de față își propune să ofere un model de literație transdisciplinară a unui text, fără a avea pretenția să epuizeze tema vizată. Sunt prezentați schematic pașii de pregătire, realizare, evaluare și diseminare a proiectului transdisciplinar „Revista școlară digitală”. Se vor face referiri la instrumentarul de lucru, detalieri despre etape, modalitatea de coordonare a proiectului, impactul asupra elevilor etc.

The article aims to provide a model of transdisciplinary literacy of a text, without claiming to exhaust the topic. We will present schematically the steps for the preparation, creation, evaluation, and dissemination of the Digital Magazine transdisciplinary project. References will be made to instruments, details about the stages, methods of coordination, the impact on students etc.

Cuvinte-cheie
transdisciplinaritate, proiect școlar, etape de realizare, literație, revistă digitală,

ransdisciplinarity, school project, stages of implementation, literacy, digital magazine