Reformatorul şi promotorul medicinei urgente. Dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
489 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-31 09:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
61(478)(092) (111)
Științe medicale. Medicină (7018)
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; GROPPA, Stanislav; CHIŞLARU, Leonid. Reformatorul şi promotorul medicinei urgente. Dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2011, nr. 3(22), pp. 145-146. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461

Reformatorul şi promotorul medicinei urgente. Dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani

CZU: 61(478)(092)
Pag. 145-146

Furdui Teodor1, Groppa Stanislav1, Chişlaru Leonid2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013