Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-24 15:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005+37.02:004 (1)
Aspecte de management al instituțiilor de învățământ (196)
Management (1789)
Probleme generale de didactică și metodică (1170)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3988)
SM ISO690:2012
ŢIŢCHIEV (CAMERZAN), Inga, IAMANDI, Veronica. Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 3(62), pp. 113-119. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

The analysis of learning management systems features

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.14
CZU: 37.07:005+37.02:004

Pag. 113-119

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Iamandi Veronica
 
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2022


Rezumat

The successful implementation of e-Learning is based on the correct choice of software that meets the specific requirements and objectives of the organization. Thus, the purpose of this article is to review and analyze existing learning management systems (LMS), in order to use their potential in streamlining the learning process. To achieve this goal, the LMS assessment criteria were selected, the most popular open-source distance learning platforms were analyzed; the current LMS Integration capabilities were assessed. For the LMS analysis the following criteria were proposed: Functionality; Reliability; Stability; Cost, Availability of content development tools; SCORM support; Knowledge testing system; Easy to use; Modularity; Ensuring access; Multimedia; Scalability and Extensibility; Multiplatform LMS. A comparative analysis of 8 electronic learning management systems was presented. All of them support the use of multimedia elements, content creating and editing, assessment possibilities.

Implementarea cu succes a e-Learning-ului se bazează pe alegerea corectă a software-ului care îndeplinește cerințele și obiectivele specifice instituției. Astfel, scopul acestui articol este de a revizui și a analiza sistemele existente de management al învățării (SMÎ) în vederea utilizării potențialului acestora în eficientizarea procesului de învățare. Pentru a atinge obiectivul dat, au fost selectate criteriile de evaluare a sistemelor de management al învățării, analizate cele mai populare platforme open source de învățare la distanță, evaluate capacitățile actuale de integrare ale SMÎ. Pentru analiza sistemelor de management al învățării s-au propus următoarele criterii: Funcționalitate; Fiabilitate; Stabilitate; Cost; Disponibilitatea instrumentelor de dezvoltare a conținutului; Suport SCORM; Sistem de testare a cunoștințelor; Ușurință în utilizare; Modularitate; Asigurarea accesului; Multimedia; Scalabilitate și Extensibilitate; SMÎ multiplatforme. Este prezentată analiza comparativă a 8 sisteme electronice de management al învățării. Toate acestea susțin utilizarea elementelor multimedia, crearea și editarea conținuturilor, posibilități de evaluare.

Cuvinte-cheie
e-learning, Learning Management System, content, evaluation, functionality, extensibility,

e-learning, sistem de management al învățării, conținut, evaluare, funcţionalitate, extensibilitate

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Analiza caracteristicilor sistemelor de management al &icirc;nvățării">
<meta name="citation_author" content="Ţiţchiev (Camerzan) Inga">
<meta name="citation_author" content="Iamandi Veronica">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/12/29">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="62">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="113">
<meta name="citation_lastpage" content="119">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/113-119_14.pdf">