Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
373 56
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-26 14:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.16:658.012.12 (1)
Conducerea și organizarea fermelor (441)
Conducere și administrare în exploatare. Organizare comercială (659)
SM ISO690:2012
VACARCIUC, Mihaela. Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale. In: Tezele celei de-a : 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, Ed. 71, 20 mai 2018, Chişinău. Chişinău: Universitatea Agrară, 2018, Ediția 71, T, pp. 86-87. ISBN 978-9975-64-283-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tezele celei de-a
Ediția 71, T, 2018
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
71, Chişinău, Moldova, 20 mai 2018

Analiza activității economico-financiare a întreprinderii agricole și rolul ei în dezvoltarea economiei naționale

CZU: 631.16:658.012.12

Pag. 86-87

Vacarciuc Mihaela
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2022


Rezumat

Rezultatele prezentate se referă la indicatorii activității analizei economico-financiare în cadrul întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”. Scopul cercetărilor este de a analiza funcțiile conducerii activității economice și influența lor asupra analizei economico-financiare. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: 1. Ce reprezintă analiza economico-financiară; 2. Care sunt funcțiile conducerii activității economice; 3. Etapele organizării analizei economico-financiare; 4. Calcularea indicatorilor activității analizei economico-financiare și anume: rentabilitatea și lichiditatea în baza datelor întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro”; 5. Sugestii de eficientizarea a activității financiare. Cercetările au fost realizate în baza indicatorilor reflectați în situațiile financare a întreprinderii agricole SRL „Oclanda-Agro” pe parcursul a trei ani de gestiune 2014, 2015, 2016. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:  Cercetarea analizei economico-financiare;  Observarea directă și indirectă a realității economice;  Analiza și sinteza;  Modelarea economico-matematică;  Abstracția științifică; În baza rezultatelor obținute s-a constatat că:  Analiza economico-financiară stabilește diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii;  Cu aplicarea analizei economico-financiare în cadrul unei entități se conduce la descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne;  Se întărește autonomia economico-financiară și creşte eficienţa economică. Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări: utilizarea eficientă la maxim a resurselor financiare, pe baza căreia este posibilă creșterea profitabilității întreprinderii; creșterea volumului venitului din vânzări; diminuarea costului vânzărilor. Concluzionez că analiza economico-financiară a unei entități în mare parte stabilește abateri în desfăsurarea fenomenelor analizate și luarea măsurilor pentru reglarea și optimizarea intregii activități.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Analiza activității economico-financiare a &icirc;ntreprinderii agricole și rolul ei &icirc;n dezvoltarea economiei naționale">
<meta name="citation_author" content="Vacarciuc Mihaela">
<meta name="citation_publication_date" content="2018">
<meta name="citation_collection_title" content="Tezele celei de-a ">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 71, T">
<meta name="citation_firstpage" content="86">
<meta name="citation_lastpage" content="87">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-86-87.pdf">