Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-16 13:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.61 (54)
Infracțiuni împotriva persoanei (178)
SM ISO690:2012
SOROCEANU, Igor. Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu” . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 161-166. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”

General Characteristic and Definition of the Concept of “Simple Murder”


CZU: 343.61
Pag. 161-166

Soroceanu Igor
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Viața persoanei reprezintă celula de bază a societății, în temeiul căreia se fundamentează o serie vastă de valori și sentimente omenești, precum ar fi: o nouă generație a omenirii, dragostea față de familie, onestitatea, devotamentul, patriotismul etc. Cu regret însă aceste valori esențiale nu-și ating uneori scopul în societate din cauza pierderii vieților omenești. Una dintre cele mai grave acțiuni ilegale la acest capitol o reprezintă săvârșirea ,,omorului simplu”. Astfel, în prezentul demers științific ne propunem ca deziderat efectuarea unei cercetări generale cu privire la caracteristica și sensul conceptului de omor simplu în doctrina de specialitate.

The person’s life is the basic cell of society, on the basis of which a wide range of human values and feelings are grounded, such as: a new generation of humanity, love for family, honesty, devotion, patriotism, etc. Unfortunately, however, these core values sometimes do not achieve their goal in society due to the loss of human lives. One of the most serious illegal actions in this regard is the commission of “simple murder”. Thus, in the present scientific approach we set ourselves as a desideratum to conduct a general study of the characteristic and meaning of the concept of simple murder in the specialized doctrine.

Cuvinte-cheie
omor, vinovăţie, legea penală, faptă ilicită, răspunderea juridică,

murder, guilt, criminal law, illicit act, legal liability