Respectarea principiilor statului de drept în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
51 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-15 08:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.72/73 (19)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (2352)
SM ISO690:2012
DOMENCO, Irina. Respectarea principiilor statului de drept în Republica Moldova. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 127-143. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Respectarea principiilor statului de drept în Republica Moldova

Respect for the Principles of the Rule of Law in the Republic of Moldova


CZU: 342.72/73
Pag. 127-143

Domenco Irina
 
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

În prezenta lucrare, ne propunem ca obiectiv analiza modalităţii de adaptare a principiilor statului de drept situației din Republica Moldova, precum și consacrării, respectării şi implementării lor în practică. Această cercetare dă definiţia principiilor statului de drept, pe care le reprezintă ca fiind acele începuturi, idei fundamentale care stau la baza concepţiei statului de drept, tratează modul în care exigenţele statului de drept şi-au găsit realizare şi în ce măsură astfel de principii ca: democratismul, pluralismul politic, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, existenţa unor mecanisme specifice de garantare a acestora, separarea şi colaborarea ramurilor puterii, legalitatea, accesul liber la justiţie, precum şi alte principii au devenit baza sistemului politic al Republicii Moldova.

In this article, we set ourselves as an object the analysis of how to adapt the principles of the rule of law to the situation in the Republic of Moldova, as well as their consecration, observance and implementation in practice. This study defines the principles of the rule of law, which it represent as being those beginnings, fundamental ideas underlying the concept of the rule of law, deals with how the exigencies of the rule of law have been achieved and to what extent such principles as : democracy, political pluralism, respect for fundamental rights and freedoms, existence of specific mechanisms to guarantee them, separation and cooperation of the branches of power, legality, free access to justice and other principles have become the basis of the political system of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
stat de drept, norme de conduită, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, libera exprimare etc,

rule of law, rules of conduct, fundamental rights and freedoms of citizens, freedom of speech, etc