Взгляд на гравитацию сквозь теорию струн квантового поля
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
43 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
530.12:550.312 (1)
Fizică (1420)
Științe auxiliare ale geologiei (77)
SM ISO690:2012
ПАРМАКЛИ, Иван. Взгляд на гравитацию сквозь теорию струн квантового поля . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 118-126. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Взгляд на гравитацию сквозь теорию струн квантового поля

A Look at Gravity through Quantum Field String Theory


CZU: 530.12:550.312
Pag. 118-126

Пармакли Иван
 
Дом культуры с. Валя Пержей, Тараклийского района
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

În acest articol, autorul examinează gravitaţia pe baza prevederilor teoriei relativităţii a lui Albert Einstein, dar în lumina teoriei corzilor. Autorul concluzionează că conținutul spaţiu-timp este deformat de câmpul energetic al obiectelor masive. Rezumând principiile de bază ale teoriei corzilor, autorul concluzionează că corzile sunt asemănătoare unor scântei energetice, deplasându-se de-a lungul dimensiunilor microscopice sub formă de fire energetice similare cu fulgerul.

In this article, the author examines gravity based on the statements of Albert Einstein’s theory of relativity but with account taken of string theory. The author asserts that the space-time continuum is deformed by the energy field of massive objects. Resuming the basic principles of string theory, the author comes to the conclusion that chords are like sparks of energy that move in microscopic dimensions in the form of energy threads, like lightning.

Cuvinte-cheie
spațiu-timp, gravitaţie, teoria corzilor, energie, Teoria cuantică,

space-time, gravity, string theory, energy, Quantum theory