Cовершенствование методики подбора кадров для выполнения работ, связанных с решением изобретательских задач
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
54 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.894 (111)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (898)
SM ISO690:2012
АНИСИМОВ, В.К.. Cовершенствование методики подбора кадров для выполнения работ, связанных с решением изобретательских задач. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 95-105. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Cовершенствование методики подбора кадров для выполнения работ, связанных с решением изобретательских задач

Improving the Framing Methodology for Performance of Works, Related to Solution of Inventive Problems


CZU: 001.894
Pag. 95-105

Анисимов В.К.
 
Институт энергетики
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

La selectarea celui mai bun candidat din numărul de pretendenți pentru o anumită poziție (asociată de necesitatea rezolvării unor probleme complexe cu componentă de inventică), pentru o evaluare mai obiectivă a calităților acestora, sunt propuse noi unități de măsură pentru determinarea valorilor aptitudinilor lor creative în domeniul invențiilor și metodologiei pentru determinarea valorilor acestora. În acest sens, se propune crearea noilor științe corespunzătoare: Absimetria – știința capacității unei persoane de a rezolva probleme cu componentă de inventică (denumirea este derivată din traducerea din limba engleză a cuvintelor: capacitatea unui specialist de a rezolva probleme cu componentă de inventică, din acestea rezultând unitatea de măsură – „abis”, iar simbolul (E) provenind din grecescul „eureka”; Ingeniometria – este știința inteligenței rapide. Simbolul acesteia este litera (R), iar unitatea de măsură – „akm” (din cuvintele „corect” și „ingeniozitate” în engleză); intmetria – știința intuiției. Simbolul acesteia este litera (I), iar unitatea de măsură – „int”.

Cuvinte-cheie
creativitate, educaţie, ingeniozitate, intuitiv, soluții inventive de probleme, brevete pentru invenții,

creativity, education, Ingenuity, intuitive, inventive solutions to problems, patents for invention