Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.63 (1)
Apă pentru băuturi și alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheață alimentară (4)
SM ISO690:2012
КОВАЛЁВА, Ольга; КОВАЛЁВ, Виктор. Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 87-92. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде

Photocatalytic Disinfection of Pathogenic Bacterial Systems in an Aqueous Medium


CZU: 663.63
Pag. 87-92

Ковалёва Ольга, Ковалёв Виктор
 
Институт Химии
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Au fost supuse analizei motivele izbucnirii bolilor severe asociate cu un nou tip de boală mortală răspândită în lume cu denumirea de „legioneloză” (boala legionarilor), identificată pentru prima dată în 1976. Aceasta este cauzată de microorganisme care se răspândesc rapid nu numai în mediul natural, ci și în sistemele artificiale de echipamente – aparate de aer condiționat și ventilație a aerului, turnuri de răcire, cazane, sisteme de încălzire, dispozitive de alimentare cu apă și tratare a apei și alte tehnologii și echipamente create de om. Condițiile optime de reproducere pentru bacteriile Legionella sunt de 40-60оС întrun mediu cald și mediu lichid încălzit la pH = 6-7, unde există un flux de aer și aerosoli. Ele formează colonii pe suprafețe umede și pot nimeri și pe corpul uman. A fost demonstrată posibilitatea utilizării metodelor fără reactivi a fotocatalizei și a echipamentelor speciale pentru dezinfectare și eliminare a cauzelor unor astfel de boli prin generarea și utilizarea radicalilor activi și expunerea la radiațiile solare și iradiere artificială cu raze UV.

The reasons for the outbreak of severe diseases associated with a new type of deadly disease spread around the world called “legionellosis” (Legionnaires’ disease), first identified in 1976. This is caused by microorganisms that spread rapidly not only in the natural environment, but also in artificial equipment systems – air conditioning and ventilation devices, cooling towers, boilers, heating systems, water supply and water treatment devices and other man-made technologies and equipment. The optimal conditions for the reproduction of Legionella bacteria are 40-60°С in a warm and liquid medium heated to pH = 6-7, where there is a flow of air and aerosols. They form colonies on wet surfaces and can also hit the human body. The possibility of using non-reagent methods of photocatalysis and special equipment for disinfection and elimination of the causes of such diseases by the generation and use of active radicals, as well as exposure to solar radiation and artificial irradiation with UV rays, has been demonstrated.

Cuvinte-cheie
bacteriile Legionella, boala legionarilor, dezinfectare fotocatalitică, mediu acvatic,

Legionella bacteria, Legionnaires’ disease, photocatalytic disinfection, aqueous medium