Învățarea creativă – fundamentul pregătirii inginerului viitorului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
45 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001:378 (2)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (1051)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1742)
SM ISO690:2012
DULGHERU, Valeriu. Învățarea creativă – fundamentul pregătirii inginerului viitorului . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 79-86. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Învățarea creativă – fundamentul pregătirii inginerului viitorului

Creative Learning - The Foundation for Training the Engineer of the Future


CZU: 001:378
Pag. 79-86

Dulgheru Valeriu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Astăzi problema învățării creative se pune tot mai pregnant din cauza că societatea contemporană solicită mai mult ca oricând creativitatea umană, progresul economic şi social fiind în mare măsură dependent de inteligenţa şi inventivitatea membrilor societăţii, de ingeniozitate şi originalitate investite în activităţile desfăşurate în diverse domenii. Învăţarea inovativă aspiră să realizeze o educaţie creativă la nivelul componentelor de bază ale personalităţii: - la nivelul componenţei intelectuale: gândirea analitică, critică, flexibilă, divergentă, intuiţie de predicţie, gândire decizională, inteligenţă conceptuală, gândire creatoare etc.; - la nivelul componenţei afectiv-volitive: pasiune pentru muncă şi creaţie, îndrăzneală şi curaj în a aborda problemele din perspectiva noului; - perceptiv-imaginative: cultivarea inteligenţei perceptive, a simţului de a vedea şi surprinde noul, de a-l detecta cu rapiditate şi precizie, cultivarea imaginaţiei combinative; - motor-acţionale: cultivarea inteligenţei motorii şi mai ales a „inteligenţei mâinilor”, capacităţii de a acţiona cu perseverenţă pentru aplicarea ideilor noi.

Today, the problem of creative learning is becoming more pronounced because contemporary society demands more than ever human creativity, economic and social progress being largely dependent on the intelligence and inventiveness of society members, ingenuity and originality invested in activities carried out in various fields. Innovative learning aspires to achieve a creative education at the level of the basic components of the personality: - at the level of the intellectual component: analytical, critical, flexible, divergent thinking, predictive intuition, decisional thinking, conceptual intelligence, creative thinking, etc.; - at the level of the affective-volitional component: passion for work and creation, boldness and courage in approaching the problems from the perspective of the new; - perceptual-imaginative: cultivating perceptual intelligence, the sense of seeing and capturing the new, detecting it quickly and accurately, cultivating combinatorial imagination; - motor-action: cultivating motor intelligence and especially “manual intelligence”, the ability to act perseveringly to apply new ideas.

Cuvinte-cheie
învățare creativă, proiectare creativă, gândire de proiectare, raţionalitate, creativitate, empatie, analiza sarcinilor, inginerul viitorului, progres tehnologic,

creative learning, creative design, design thinking, rationality, creativity, empathy, task analysis, the engineer of the future, technological progress