Transferul tehnologic și protecția proprietății intelectuale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
40 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:347.77 (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (898)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1115)
SM ISO690:2012
DANILA, Victor; TIGHINEANU, Alexandra. Transferul tehnologic și protecția proprietății intelectuale . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 75-78. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Transferul tehnologic și protecția proprietății intelectuale

Technology Transfer and Protection of Intellectual Property


CZU: 001.895:347.77
Pag. 75-78

Danila Victor, Tighineanu Alexandra
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Transferul de tehnologii şi proprietatea intelectuală sunt foarte strâns şi direct legate. În acest context, tehnologia este un obiect nematerial ce poate include în sine mai multe obiecte de proprietate intelectuală, cum sunt invenţiile, modelele industriale, mostrele industriale, secretul comercial, documentaţia tehnică şi tehnologică. Tehnologia poate fi tratată ca un obiect complex al proprietăţii intelectuale, drepturile de proprietate asupra tehnologiei sunt drepturi ce protejează obiectul proprietăţii intelectuale.

Technology transfer and intellectual property are very closely and directly linked. In this context, technology is an intangible object that can include in itself several intellectual property objects such as inventions, industrial models, industrial designs, and trade secrets, technical and technological documentation. Technology can be viewed as a complex intellectual property object; the rights of ownership in a technology are the rights that protect the intellectual property object.

Cuvinte-cheie
transfer tehnologic, proprietate intelectuală, protecţie, strategie, instrumentele naționale,

technology transfer, intellectual property, protection, strategy, national instruments