Realitățile timpului: plagiatul portului popular în designul vestimentar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.2 (198)
Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile (187)
SM ISO690:2012
BÎZGU, Tatiana. Realitățile timpului: plagiatul portului popular în designul vestimentar. In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 60-65. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Realitățile timpului: plagiatul portului popular în designul vestimentar

Realities of Time: Plagiarism of Folk Costume in Clothing Design


CZU: 347.2
Pag. 60-65

Bîzgu Tatiana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Portul popular este proprietate culturală intelectuală și constituie o sursa bogată de inspirație pentru mulți designeri. Încălcările dreptului de proprietate culturală intelectuală constituie un fenomen frecvent în industria modei. De aici și necesitatea stringentă ca elementele tradițional-identitare să fie respectate, păstrate, prom

Folk clothing is an intellectual cultural property that is a rich source of inspiration for many designers. Intellectual property infringements are common in the fashion industry. Elements of traditional identity require respect, preservation, promotion and protection by appropriate legislation

Cuvinte-cheie
port popular, design vestimentar, inspiraţie, plagiat, protecţie,

folk costume, fashion design, inspiration, plagiarism, protection