Rolul designului grafic în comunicarea descoperirilor științifice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
38 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.773:766 (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1115)
Arte grafice. Grafică (95)
SM ISO690:2012
VIERU, Ana-Sanda. Rolul designului grafic în comunicarea descoperirilor științifice . In: Intellectus. 2021, nr. 3-4, pp. 47-59. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Rolul designului grafic în comunicarea descoperirilor științifice

The Role of Graphic Design in Communicating Scientific Discoveries


CZU: 347.773:766
Pag. 47-59

Vieru Ana-Sanda
 
Middlesex University
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2022


Rezumat

Știința și designul au o legătură specială construită de-a lungul timpului. Lucrarea de față scoate în evidență cele mai relevante exemple care confirmă ipoteza colaborării design-știință și urmărește identificarea rolului designului în această colaborare. Designul, și în special designul grafic, este o știință în sine. Principiile, procesul, strategiile, metodologiile și tehnicile sale pot fi o sursă nelimitată de îmbunătățire a progresului științific. Astăzi, designul este atât un instrument pentru o înțelegere mai profundă a științei, cât și un contribuabil la realizările științifice, prin elementele sale inovative, centrate pe utilizator, estetică axată pe funcționalitate, rezolvare de probleme și conștientizare contextuală.

Science and design have a special connection build up through centuries. The present paper highlights the most relevant examples confirming the hypothesis of design-science collaboration and looks at identifying the role of design in this collaboration. Design, and especially graphic design, is a science in itself. Its principles, its process, strategies, methodologies and techniques can be an unlimited source of improvement to scientific progress. Today, design is both, a tool for a wider understanding of sciences and a contributor to scientific achievements, through its aspects of innovation, user-centeredness, functionality focused aesthetics, problem-solving and contextual awareness.

Cuvinte-cheie
colaborare design-știință, design grafic, limbaj vizual, ilustraţie, instrumente grafice,

design-science collaboration, graphic design, aesthetics, visual language, illustration, graphic tools