Noile tehnologii de vot și observarea alegerilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
13 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.843:004(478) (1)
Lege electorală. Votare. Sisteme electorale (75)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2497)
SM ISO690:2012
BUCATARU, Igor. Noile tehnologii de vot și observarea alegerilor. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 89-97. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816674
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Noile tehnologii de vot și observarea alegerilor

New voting technologies and elections observation


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816674
CZU: 342.843:004(478)
Pag. 89-97

Bucataru Igor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

În articol este abordat un subiect foarte actual pentru procesele electorale din lume, precum și pentru cele din Republica Moldova. Tehnologiile de vot electronic au început să fie implementate în special în secolul XXI. În condițiile pandemiei subiectul a devenit și mai important. Pentru Republica Moldova despre mecanismul de vot prin Internet se discută în special în contextul asigurării dreptului de vot pentru cetățenii care votează peste hotare. Autorul atrage atenția atât asupra aspectelor pozitive, cât și asupra posibilelor riscuri. În special din perspectiva observării alegerilor.

This article addresses an important topic for the electoral processes in the world, as well as for those in the Republic of Moldova. Electronic voting technologies started being implemented especially in the 21st century. In the conditions of the pandemic, the subject became even more important. For the Republic of Moldova, the mechanism of online voting is discussed in particular in the context of ensuring the right to vote for citizens voting abroad. The author draws attention both to the positive aspects and to the possible risks, specifically from the perspective of election observation.

Cuvinte-cheie
noi tehnologii de vot, vot electronic, vot prin Internet, digitalizare, observare alegeri, încredere în proceduri,

new voting technologies, electronic voting, internet voting, digitization, election observation, confidence in procedures