Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 23:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:911.3:32(5-191.2) (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1072)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (96)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana. Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 80-88. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816665
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Afganistanul în contextul intereselor actorilor regionali

Afghanistan in the context of regional actors’ interests


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816665
CZU: 327:911.3:32(5-191.2)
Pag. 80-88

Cebotari Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Afganistanul este situat între cele patru regiuni cele mai populate și bogate în resurse din lume: Asia de Sud, Asia Centrală și de Nord, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Locația geostrategică și geopolitică a Afganistanului în Asia joacă un rol important în politica mondială, relațiile internaționale, securitatea regională și internațională. Actualmente, Afganistanul rămâne a fi o zonă a confruntării intereselor centrelor de putere și ale unor țări din regiune. De asemenea, bogăția subsolului, locația geografică sau compoziția etnoreligioasă a populației Afganistanului sunt probleme de interes și control pentru țările din regiune. Cele mai interesate state de stabilitatea afgană sunt India și Pakistanul și, nu în ultimul rând, China. Un Afganistan stabil este important pentru securitatea regională a Asiei de Sud, inclusiv a Indiei, Pachistanului, Chinei. Prezentul articol are drept scop reliefarea rolului geopolitic și geostrategic al Afganistanului pentru zona Asiei Centrale. De asemenea, sunt puse în evidență principalele interese ale actorilor precum India, Pachistan și China în Afganistan.

Afghanistan is located at the crossroads of four most populous and resource-rich regions in the world: South Asia, Central and North Asia, the Middle East and the Far East. Afghanistan's geo-strategic and geopolitical location in Asia plays an important role in world politics, international relations, regional and international security. Today, Afghanistan remains an area of conflict between the interests of the centres of power and some countries in the region. The richness of the subsoil, the geographical location or the ethno-religious composition of the population of Afghanistan are issues of interest and control for the countries in the region. The countries most interested in Afghan stability are India and Pakistan and, last but not least, China. A stable Afghanistan is important for the regional security of South Asia, including India, Pakistan, and China. This article aims to highlight the geopolitical and geostrategic role of Afghanistan for Central Asia. The main interests of actors such as India, Pakistan and China in Afghanistan are also highlighted.

Cuvinte-cheie
Afganistan, India, Pachistan, China, securitate, regiune, Asia Centrală, locație geostrategică,

Afghanistan, India, Pakistan, China, Security, region, Central Asia, geo-strategic location