Diverse roluri ale bibliotecarului modern și necesitatea educației continue
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
11 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 11:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
023.5+374 (1)
Biblioteconomie (444)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (118)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Diverse roluri ale bibliotecarului modern și necesitatea educației continue. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 67-75. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816651
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Diverse roluri ale bibliotecarului modern și necesitatea educației continue

Diverse roles of the modern librarian and the need for continuing education


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816651
CZU: 023.5+374
Pag. 67-75

Povestca Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

În articol sunt redate diverse roluri ale bibliotecarului modern. Autorul menționează opinii și recomandări ale cercetătorilor internaționali privind necesitatea educației continue. Se argumentează nevoia de a studia și de a asimila continuu tehnologiile digitale pentru a oferi operativ și calitativ servicii de bibliotecă. Sunt expuse opinii privind avantajele educației online la dezvoltarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci. Sunt analizate formarea de bază și formarea continuă. În lucrare este abordată problema privind formarea profesională și dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor de către cercetătorii naționali.

The article presents the various roles of modern librarians. The author mentions the opinions and recommendations of international researchers on the need for continuing education. It argues the need for continuous study and assimilation of digital technologies to provide operational and quality library services. Opinions are presented on the advantages of online education to the professional development of specialised staff in libraries. Initial training and continuing education are analysed. The paper addresses the issue of professional training and the development of professional skills of librarians by national researchers.

Cuvinte-cheie
educaţie continuă, formare profesională, dezvoltarea bibliotecarilor, personal de bibliotecă, competențe profesionale, Educație Online,

continuing education, professional training, librarian development, library staff, professional skills, online education