Strategii de comunicare internă în instituția publică audiovizuală „Teleradio Moldova”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
26 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 10:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
654.16/.19:[659.3+070](478) (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (84)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (228)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
SM ISO690:2012
GUŢU, Vitalie. Strategii de comunicare internă în instituția publică audiovizuală „Teleradio Moldova” . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 55-59. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816639
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Strategii de comunicare internă în instituția publică audiovizuală „Teleradio Moldova”

Internal communication strategies in the public audiovisual institution “Teleradio Moldova”


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816639
CZU: 654.16/.19:[659.3+070](478)
Pag. 55-59

Guţu Vitalie
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Dezvoltarea și gestionarea unei instituții media pornesc de la premisa comunicării pe intern, aspecte definitorii în realizarea scopului de reușită organizațională. Strategiile de comunicare sunt proiectate în regulamentele interne ale instituției și angajații se conduc după ele, având la bază obiectivele pe care și le propun să le realizeze aceștia din urmă. De aici rezultă reușita și succesul unui produs media pe piață care se datorează grație și comunicării ce se desfășoară în interiorul instituției. Tocmai de aceea, plenitudinea comuncării pe intern trebuie să rezide din importanța și relevanța tuturor actorilor implicați în dezvoltarea instituției de presă. În cadrul companiei publice „Teleradio-Moldova” strategia de comunicare internă este axată pe câteva dimensiuni: ședințe, circulară/ decizii, e-mail sau intranet – elemente care pot genera și anumite deficiențe de comunicare, în condițiile în care instituția numără peste 700 de angajați

The development and management of a media institution starts from the premise of internal communication, which would represent plausible aspects in achieving the goal of organisational success. The communication strategies are designed in the internal regulations of the institution and the employees are guided by them, based on the objectives that the latter aim to achieve. Or, through regular messages and information it is known exactly what is the company's mission, vision and goal. That is why the fullness of internal communication must lie in the importance and relevance of all actors involved in the development of the media institution. The internal communication strategy of the public company “Teleradio-Moldova” focuses on several dimensions: meetings, decisions, e-mail or intranet - elements that can generate certain communication deficiencies, given that the institution has over 700 employees.

Cuvinte-cheie
instituție audiovizuală, comunicare internă, strategii comunicaționale, entitate media, produse jurnalistice,

audiovisual institution, internal communication, communication strategies, media entity, media products