Imaginea – elementul de fuziune dintre televiziune și presa tipărită
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 11:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
654.17+070.32 (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (84)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail. Imaginea – elementul de fuziune dintre televiziune și presa tipărită. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 50-54. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816622
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Imaginea – elementul de fuziune dintre televiziune și presa tipărită

Image as the fusion element between television and the print media


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816622
CZU: 654.17+070.32
Pag. 50-54

Guzun Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Autorul și-a propus să examineze imaginea fotografică ca element de fuziune dintre două instituții constituente ale sistemului mediatic, și anume – presa scrisă și televiziunea. Imaginea este ceea ce „leagă împreună”, într-un ansamblu ambele părți, este componenta, în viziunea autorului, care îngemănează mesajul „tipărit” cu mesajul „televizat”

The author aims to examine the photographic image as an element of fusion between two constituent institutions of the media system, namely, the print media and television. The image is what “binds together” both sides, as a whole, it is in the author's vision, the component that twins the “printed” message with the “televised” message

Cuvinte-cheie
presă tipărită, televiziune, imagine, fotografie, sistem mediatic, infograficе, fotoreportaj, reportaj televizat,

print media, television, image, photography, media system, Infographics, photo report, television report