Istoria televiziunii din Moldova: cadrul de constituire și de afirmare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-21 23:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
654.17(478)(091) (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (84)
SM ISO690:2012
PARFENTIEV, Boris. Istoria televiziunii din Moldova: cadrul de constituire și de afirmare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 32-41. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816612
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Istoria televiziunii din Moldova: cadrul de constituire și de afirmare

History of Moldovan television: the framework of establishment and affirmation


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816612
CZU: 654.17(478)(091)
Pag. 32-41

Parfentiev Boris
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

În perioada examinată audiovizualul era monopol de stat, programele sale erau supravegheate cu stricteţe maximă, mesajele televizate erau supuse unei cenzuri dure, fiindcă, în fond, mediile electronice au fost şi rămân instrumentul favorit al propagandei, cu atât mai mult al propagandei totalitare. Or, într-o societate totalitară, cu un audiovizual de stat, nu poate fi vorba despre respectarea drepturilor caracteristice unei societăţi democratice – dreptul de informare şi cel de liberă exprimare, a principiilor independenţei editoriale, a pluralismului conţinuturilor, imparţialităţii, echidistanţei, obiectivităţii

During the mentioned period of this study, the whole TV broadcasting was a state monopoly and its TV programmes were strictly monitored and supervised. All television communications were a subject of strict censorship, as electronic media was and remain a preferred propaganda tool, especially of totalitarian propaganda. Moreover, in a totalitarian society, with its state media, the respect for the rights typical for any democratic society - the right to inform impartially and the right to freedom of expression, the principles of editorial independence, content pluralism, impartiality, equidistance, and objectivity is out of question.

Cuvinte-cheie
televiziune, politici editoriale, tematica emisiei, propagandă televizată, sistem de guvernare, totalitarism,

television, editorial policies, broadcasting topics, television propaganda, the system of government, totalitarianism