O abordare praxiologică asupra strategiilor de construcție a discursului televizual în talk-show
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
17 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-19 11:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
654.19:168.522 (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (84)
Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie (94)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Ludmila. O abordare praxiologică asupra strategiilor de construcție a discursului televizual în talk-show. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 18-23. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816564
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

O abordare praxiologică asupra strategiilor de construcție a discursului televizual în talk-show

A praxiological approach to the strategies for the construction of television speech in the talk-show


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816564
CZU: 654.19:168.522
Pag. 18-23

Rusnac Ludmila
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Programele de televiziune în formatul talk-show-ului social, sub aspect conținutal, tot mai mult etalează viața de zi cu zi și poveștile oamenilor obișnuiți, motiv pentru care telespectatorii manifestă un interes stabil pentru astfel de produse de televiziune. Aceasta este lumea lor reală, iar ei sunt eroii acestei realități, sunt ascultați, puși în valoare, lăsați să-și dezvăluie trăirile și asta nu poate să nu atragă. Unul dintre secretele ratingului ridicat al acestui gen de content de televiziune este scoaterea în evidență a istoriilor reale, particulare, pe alocuri neobișnuite, dar interesante, captivante și atât de comune; or, fiecare om cunoaște sentimentul de iubire, dezamăgire, ură, trădare, indignare, compasiune, răzbunare etc. Subiecte uzuale sunt cele ce reflectă domeniul social: violența în familie, alcoolismul, stigmatizarea, proceduri de divorț, privarea de drepturi părintești, criminalitate, suicid, prostituție, relațiile interetice ș.a. Sub aspect discursiv, limbajul eroilor abundă în elemente de oralitate, cu precădere rusisme, regionalisme și cuvinte populare, sunt promovate stereotipuri, prin aceasta fiind justificate prejudecățile existente la nivel de societate, se utilizează cuvinte și expresii ce pot afecta psihicul, sunt repetate expresii șocante, prin accentuarea la începutul programului, iar ulterior la aceste expresii se revine în repetate rânduri, ele devenind, de fapt, un laitmotiv al ediției.

In terms of content, television programmes in the format of social talk shows, increasingly display the daily lives and stories of ordinary people, which is why viewers show a stable interest in such television products. This is their real world, and they are the heroes of this reality, they are listened to, they are valued, they are allowed to reveal their feelings and this cannot fail to attract. One of the secrets of a high rating of this kind of television content is the highlighting of real, particular stories, somehow unusual, but interesting, captivating and so common, or, every person knows the feeling of love, disappointment, hatred, betrayal, outrage, compassion, revenge, etc. Common topics are those that reflect the social field: domestic violence, alcoholism, stigma, divorce proceedings, deprivation of parental rights, crime, suicide, prostitution, interethnic relationships, etc. From a discursive point of view, the language of heroes abounds in elements of orality, especially Russianisms, regionalisms and popular words; stereotypes are promoted, thus justifying current prejudices at the societal level: the words and expressions that are used can affect the psyche; there is a repetition of shocking expressions, to put emphasis at the beginning of the programme, and later these expressions are repeated continuously until they become, in fact, a leitmotif of the edition.

Cuvinte-cheie
talk-show, discurs, format, spectacol, deontologie, erou, studiou, moderator,

talk-show, speech, format, show, deontology, hero, studio, moderator