Academic mobility in the context of professional becoming
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 11:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.14:378.126 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1735)
SM ISO690:2012
BULICANU, Victoria. Academic mobility in the context of professional becoming. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 14-17. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816554
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Academic mobility in the context of professional becoming

Mobilitatea academică în contextul devenirii profesionale


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816554
CZU: 378.14:378.126
Pag. 14-17

Bulicanu Victoria
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

Academic mobility is one of the most important dimensions in the academic activity at the global level in the past years. This fact is absolutely valid for the universities’ activity in our country as welll. In our country the conditions of development and progress of academic approaches have also led to the intensification of the process of internationalisation in higher education, which has become stronger, especially after the 1990s. Academic mobility programmes are one of the main ways of international academic cooperation, which have been implemented worldwide to establish and effectively strengthen the process of internationalisation in higher education. The article below tries to reveal the strong and weak points in development of the internationalisation process at the global and local level.

Mobilitatea academică este una dintre cele mai importante dimensiuni ale activității academice la nivel global din ultimii ani. Acest fapt este absolut valabil și pentru activitatea universităților din Republica Moldova. În țara noastră condițiile de dezvoltare și progres ale demersurilor academice au dus și la intensificarea procesului de internaționalizare în învățământul superior, care a devenit mai puternic, în special după anii ’90. Programele de mobilitate academică sunt una dintre principalele modalități de cooperare academică internațională, care au fost implementate la nivel mondial pentru a stabili și întări eficient procesul de internaționalizare în învățământul superior. În articol se întreprinde o încercare de a dezvălui punctele tari și slabe în dezvoltarea procesului de internaționalizare la nivel global și local.

Cuvinte-cheie
academic mobility, internationalization, intercultural development, educational programs, student, transferable credits, university, Experience, benefits,

mobilitate academică, internationalizare, dezvoltare interculturală, programe educaţionale, student, credite transferabile, universitate, experienţă, beneficii