Technological progress: generator of changes in the media field
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
15 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[659.3+070]:004 (1)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (228)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2497)
SM ISO690:2012
TACU, Mariana. Technological progress: generator of changes in the media field. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 9-13. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816539
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Technological progress: generator of changes in the media field

Progresul tehnologic: generator al schimbărilor în domeniul mediatic


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816539
CZU: [659.3+070]:004
Pag. 9-13

Tacu Mariana
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

The digitalisation of the media implies a multi-aspectual approach, which, in a general framework, aims at the continuous and direct process of technologicalisation and in a particular one - the transfiguration of the traditional mass media and the emergence of new media, native digital. The basic features of the new media refer to: the fact that a single object responds to more and more functions, memory and storage space, sometimes even unlimited, speed and removal of communication barriers, the degree of user participation that can interact directly with other users and/or the author of a material. Digital media communication allows the simultaneous and inter-cognitive perception of collective experiences. New media, in a relationship of complicity with social media have become a fertile ground for experiencing direct communication, through a more colloquial language, which can cover different segments of the population and is represented by a new methodology, namely the “self-narrative”. The digitalisation of the media and information technology have imposed changes on all dimensions specific to the journalistic field. Researchers in media, and related fields have opted for new directions of study, being interested in the process of transforming traditional media, their ability to transpose and resilience in the virtual space, the role and impact of new media, as well as and the effects resulting from the process of their hybridisation.

Digitalizarea mass-mediei presupune o abordare multiaspectuală, care, într-un cadru general, vizează procesul continuu și direct de tehnologizare, iar într-unul particular – transfigurarea mijloacelor de informare în masă tradiționale și apariția de noi media, nativ digitale. Caracteristicile de bază ale noilor media se referă la: faptul că un singur obiect răspunde la tot mai multe funcții; memorie și spațiu de stocare, uneori chiar nelimitat; viteza și înlăturarea barierelor de comunicare; gradul de participativitate a utilizatorului care poate interacționa direct cu alți utilizatori și/sau autorul unui material. Comunicarea digitală condiționează perceperea simultană la nivel intercognitiv a experiențelor colective. Noile media, într-o relație de complicitate cu social media, au devenit un teren fertil pentru experimentarea unei comunicări directe, prin intermediul unui limbaj mai colocvial, care poate cuprinde diferite segmente ale populației și este reprezentat de o nouă metodologie, anume  cea „auto-narativă”. Digitalizarea mass-mediei și tehnologizarea informațională au impus schimbări pe toate dimensiunile specifice domeniului jurnalistic, fie la nivel conceptual, teoretic, fie la nivel practic și aplicativ. Cercetătorii din domeniul mass-mediei, dar și conexe acestuia, au optat pentru noi direcții de studiu, fiind interesați de procesul de transformare a mediei tradiționale, de capacitatea acestora de transpunere și rezistență în spațiul virtual, de rolul și de impactul noilor media, precum și de efectele rezultate din procesul de hibridizare a lor.

Cuvinte-cheie
media, digitisation, users, virtual space, interactive, convergence, mediamorphosis, Information Society, multitasking,

media, digitalizare, utilizatori, spațiu virtual, interactiv, convergenţă, mediamorfoză, societate informaţională, multifuncținal