Participația penală în cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
230 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-21 16:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.237:343.22 (1)
Drept penal în general (812)
SM ISO690:2012
BURAVCENCO, Iulia, BOTNARU, Stela. Participația penală în cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii. In: Integrare prin cercetare si inovare.: Științe juridice și economice, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, SJE, pp. 103-106. ISBN 978-9975-158-56-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare.
SJE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Participația penală în cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii

CZU: 343.237:343.22

Pag. 103-106

Buravcenco Iulia, Botnaru Stela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-147637</doi_batch_id>
<timestamp>1696255715</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-152-48-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Participația penală &icirc;n cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iulia</given_name>
<surname>Buravcenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Stela</given_name>
<surname>Botnaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>103</first_page>
<last_page>106</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>