Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
136 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-17 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982.4:34(091) (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (852)
SM ISO690:2012
COSTEA, Mihai. Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive. In: Integrare prin cercetare si inovare.: Științe juridice și economice, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, SJE, pp. 100-102. ISBN 978-9975-158-56-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare.
SJE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive

CZU: 343.982.4:34(091)

Pag. 100-102

Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Costea, M.</dc:creator>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:source>Integrare prin cercetare si inovare. (SJE) 100-102</dc:source>
<dc:title>Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>