Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
135 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-17 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.982.4:34(091) (1)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (852)
SM ISO690:2012
COSTEA, Mihai. Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive. In: Integrare prin cercetare si inovare.: Științe juridice și economice, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, SJE, pp. 100-102. ISBN 978-9975-158-56-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare.
SJE, 2021
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2021

Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive

CZU: 343.982.4:34(091)

Pag. 100-102

Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2022


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Costea, M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-152-48-8</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>343.982.4:34(091)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>